måndag 16 november 2020

Dagens fönster ...


... finns i Ecke och Britts lilla gula stuga, den som deras äldste son nu har hand om och delvis har byggt om. 

Men då, för flera år sedan, såg det ut så här. 

I fönsterglaset speglar sig även deras trädgårdsland som alltid ger så fina skördar, plus stallbyggnaden som tillhör Stora Stensjö (det vi kallade för Polska Ambassaden, men där det nu är tomt och tyst).

Ps. Tre stora råttor och sex små möss/råttungar har nu pv förpassat till en annan dimension. Råtthimlen, kanske. Ds. 

Inga kommentarer: